Anamil d.o.o.

Sjedište: Josipa Lončara 2c, 10 090 Zagreb

Uprava: Slavonska avenija 24a, 10 000 Zagreb

Tel: +385 1 5545 803

Fax: +385 1 5545 810

Email: anamil@anamil.com.hr

OIB: 29315506757

MBS: 080442834

Matični broj: 3720004

Račun u Splitskoj banci

IBAN: HR86 23300031152305193

SWIFT: SOGEHR22

Direktor: Danijel Radišić

Članovi uprave: Danijel Radišić, Tihomir Radišić

Temeljni kapital: 10.424.900,00 kn, uplaćen u cijelosti

Anamil d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću upisano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.